ใช้ Wireshark เพื่อวิเคราะห์ความผิดปกติในการทำงานของ Application

หลังจากเขียนเรื่องเกี่ยวกับ Wireshark มาระยะหนึ่งแล้วหลายๆท่านก็น่าจะได้แนวคิดในการใช้งานโปรแกรมนี้กันมากขึ้นกันแล้ว วันนี้ผมขอเสนอการเอาโปรแกรม Wireshark มาใช้วิเคราะห์ความผิดปกติของ Application ที่เกิดขึ้นโดยใช้งาน Feature IO graph เพื่อแสดงให้เห็นการทำงานที่ผิดปกติได้ชัดเจนและเป็นรูปธรมมมากขึ้น

วันนี้จะขอสมมติเหตการณ์ที่เกิดขึ้นใน Office แห่งหนึ่งซึ่งมีปัญหาการใช้งาน Application server ดังนี้

 • User A รายงานว่าเมื่อใช้งาน App 1 บน Application server 2 ในช่วงเช้าจะสามารถใช้งานได้สักครู่แล้วโปรแกรมจะหลุดเองไม่สามารถใช้งานได้ ต้องรอระยะนึงจึงจะสามารถใช้งานโปรแกรมได้อีกครั้ง
 • User B ซึ่งใช้งาน App 1 เช่นเดียวกันใช้งานบน Application server 1 ในช่วงเวลาเดียวกันกลับไม่มีปัญหา
 • User C ใช้งาน App 2 บน Application server 2 ได้ตั้งแต่เริ่มงานในช่วงเช้ากลับไม่พบปัญหาใดๆเลย

จากการตรวจสอบปัญหาของโปรแกรมเมอร์ที่เขียนโปรแกรม App 1 ที่ติดตั้งลงใน Application server 1 และ 2 รายงานว่าโปรแกรมไม่มีความผิดปกติใดๆ คาดว่าการที่ App 1 บน Application server 2 ใช้งานไม่ได้นั้นน่าจะเกิดจากการที่ ผู้ดูแลระบบ Network มีการทำ QoS ทำให้เมื่อมีการใช้เข้าใช้งาน Network ในช่วงเช้าที่มีปริมาณข้อมูลจำนวนมากทำให้ App 1 บน Application server 2 มีปัญหา

จากรายงานของโปรแกรมเมอร์ที่ได้ส่งไปให้หัวหน้าทีม Network ทำให้ Network engineer ทำการหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นโดยใช้โปรแกรม Wireshark เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงมารายงานต่อไป

ตอนนี้เราจะใช้ข้อมูลจากบทความตอนที่แล้วนำมาแยกเป็นชุดการสื่อสารแบบ Client-server มาแยกเป็นชุดไว้จะทำให้ได้ชุด Filter string ดังต่อไปนี้

 • ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.9 && tcp.port==2074 -> Application server 1 – App 1
 • ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.2 && tcp.port==2077 -> Application server 2 – App 2
 • ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.2 && tcp.port==2074  -> Application server 2 – App 1

แต่ก่อนที่จะทำการแยกแยะการใช้งานเป็นแบบ Client-server ให้ลองทำการพิจารณาภาพรวมการใช้งานระบบ Network ก่อนโดยใช้ Feature IO graph จะได้ผลดังนี้

ต่อมาลองดูภาพรวมของการเชื่อมต่อไปที่ Application server 2 จากเครื่อง Front end จะได้ดังนี้ (Filter string: ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.2)

จากกราฟภาพรวมของระบบ Network ในรูปแรกและการเชื่อมต่อไปที่ Application server 2 ไม่พบการทำงานของการทำงานของ QoS ซึ่ง Throughput จะต้องมีลักษณะราบเรียบลงในส่วนที่ QoS ทำงานอยู่

ต่อมาลองพิจารณาการทำงานของ App 1 และ App 2 ที่อยู่ที่เครื่อง Application server 2 โดยใช้ Filter string ดังนี้

 • ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.2 && tcp.port==2077 -> Application server 2 – App 2
 • ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.2 && tcp.port==2074  -> Application server 2 – App 1

จากกราฟที่ได้จะพบว่าที่เครื่อง Application server 2 จะมีความผิดปกติที่ App 1 เท่านั้นซึ่งตรงกับที่ User A, C รายงาน

ต่อมาให้ทำการเปรียบเทียบการทำงานของ App 1 และ App 2 ที่ติดตั้งลงบนเครื่อง Application server 2 จะได้ผลดังนี้

จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า App 1 บน Application server 2 มีปัญหาเกิดขึ้นเพียง App เดียวจริง

เพื่อความแน่ใจลองตรวจสอบการทำงานของ App 1 ที่เครื่อง Application server 1 เพื่อลองหาความผิดปกติที่อาจจะเกิดขึ้้นด้วย Filter string: ip.addr==172.16.4.115 && ip.addr==192.168.1.9 && tcp.port==2074 จะได้ผลดังนี้

จากผลที่ได้จะตรงกับที่ User B รายงานว่าสามารถใช้งาน App 1 บนเครื่อง Application server 1 ได้อย่างปกติ

ต่อมาลองทำการเปรียบเทียบค่า Throughput ของ App 1 บน Application server 1 และ Application server 2 เพื่อหาความแตกต่างว่าถ้า QoS เป็นต้นเหตุของปัญหาค่า Throughput ของทั้ง 2 server ควรจะมีค่าที่ต่างกันมากจนทำให้ QoS ทำงานจนตัด Connection ของ Application server 2

จากกกราฟที่ได้แสดงให้เห็นว่า Throughput ของ App 1 บน Application server 1 และ Application server 2 มีค่าใกล้เคียงกันมากในช่วงเข้าจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 9.30น. App 1 บน Application server 2 จึงเกิดปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ และหลังจากที่ App 1 กลับมาใช้งานได้ค่า Throughput ของ App 1 ก็ยังมีค่าใกล้เคียงกันทั้ง 2 server (มีค่าต่างกันบ้างอาจจะเกี่ยวกับการดึงข้อมูล) ดังนั้นการที่กล่าวว่า QoS เป็นสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและไม่มีหลักฐานใดที่ระบุได้ว่าระบบ Network มีปัญหาในช่วงเวลาดังกล่าว

และเมื่ออพิจารณาจากภาพรวมที่ได้จากระบบ Network ทั้งหมดจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นน่าจะเกิดจาก App 1 ที่มีการใช้งานระหว่างเครื่อง Frontend (172.16.4.115) และ Backend (192.168.1.2) มากกว่าจะมาจากระบบ Network

ผมหวังว่าบทความนี้น่าจะเป็นตัวอย่างการนำโปรแกรม Wireshark ไปประยุกต์ใช้งานให้กับหลายๆท่านได้ต่อไปนะครับ

ถ้าอ่านแล้วถูกใจอยากมาลองเรียนเพิ่มเติมกับเราตั้งแต่พื้นฐานจนทำให้ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นรูปร่างได้เหมือนในบทความและยังสามารถนำความรู้ไปต่อยอดได้ ลองมาเรียนกับเราได้โดยดูรายละเอียดได้ ที่นี่ นะครับ ^^

Comments ( 2 )

 1. PAEกันยายน 5, 2016 30 // ตอบกลับ

  ขอบคุณครับ

Leave a reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.