Video สาธิตการใช้งาน UnetLab เบื้องต้น

กลับมาลองทำ Video เป็นทางการอีกครั้งในรอบปีเลยทีเดียว 🙂

วันนี้ขอเสนอการใช้งาน UnetLab แบบคร่าวๆมาให้ดูครับ ต้องบอกก่อนว่า Video นี้ไม่ได้มีรายละเอียดทั้งหมดแต่เป็นการให้ Idea ในการเริ่มใช้งานเท่านั้นนะครับ สำหรับรายละเอียดเดี๋ยวจะทำออกมาให้ดูบางส่วนอีกครั้งนึง

Leave a reply

Your email address will not be published.